cdb bank logo | Bank on our experience

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ CEO ΤΗΣ CDBBANK ΛΟΥΚΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ

Συνέντευξη στη Θεανώ Θειοπούλου

Ο νέος Εκτελεστικός Διευθυντής της cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), Λουκάς Μαραγκός, ανοίγει τα χαρτιά του στον Οικονομικό «Φ», στην πρώτη του συνέντευξη μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Αναλύοντας τους στόχους και τις προτεραιότητές του, ο κ. Μαραγκός αποκαλύπτει σε ποιους τομείς επικεντρώνεται η τράπεζα και εξηγεί, μεταξύ άλλων, πώς τα δεδομένα της πράσινης οικονομίας θα επηρεάσουν τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων. Αναφέρεται, παράλληλα, στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον τραπεζικό τομέα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας και περιγράφει τις κινήσεις της cdbbank για διαχείριση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

 

photo-of-person-for-cdb-aVeZH.jpg
 
 

Πρόσφατα, κ. Μαραγκέ, αναλάβατε επισήμως καθήκοντα CEO της cdbbank. Ποιοι είναι οι κύριοι σας στόχοι;

Βασική μας προτεραιότητα είναι η καθιέρωση της cdbbank ως μιας ευέλικτης τράπεζας, η οποία θα ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου. Το μικρό μέγεθος της cdbbank αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να παρέχει εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους πελάτες της. Παράλληλα, η τράπεζα αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του τόπου μας, με μακρόχρονη πορεία στην κυπριακή αγορά και με άρτια καταρτισμένα στελέχη. Αξιοποιώντας αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της, σε συνδυασμό με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και σύγχρονων ψηφιακών μέσων, επιδιώκουμε να καταστήσουμε την τράπεζα σημείο αναφοράς για την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα.

Στροφή στην Πράσινη Τραπεζική

Σε ποιους τομείς επικεντρώνεται σήμερα η τράπεζα; Επιδιώκετε διεύρυνση των δραστηριοτήτων σας και σε άλλους τομείς; 

Κύρια δραστηριότητα της cdbbank εξακολουθεί να είναι το Corporate Banking και παραμένει μια τράπεζα με ξεκάθαρα επιχειρηματικό προσανατολισμό. Στην παρούσα φάση εστιάζουμε στον εμπλουτισμό της γκάμας των προϊόντων και των λύσεων που παρέχει η τράπεζα, στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων χρηματοοικονομικών αναγκών της επιχειρηματικής κοινότητας. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, που στόχο έχει τη βελτίωση της ευημερίας και της υγείας των πολιτών, επαναπροσδιορίζει το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε. Έχοντας ως γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα, υιοθετούμε πρακτικές Πράσινης Τραπεζικής, οι οποίες ενσωματώνονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με την ταυτόχρονη προώθηση νέων εξειδικευμένων χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν έμπρακτα την πράσινη επιχειρηματική οικονομία. 

Η πανδημία επέφερε ισχυρότατο πλήγμα σε πολλές επιχειρήσεις. Η cdbbank επέδειξε ευελιξία με πελάτες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις; 

Η τράπεζα παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας αρωγός και κοντά στους πελάτες της. Προσπαθήσαμε, πέρα από την εφαρμογή του σχεδίου αναστολής των δόσεων, να προσφέρουμε στους πελάτες μας λύσεις, οι οποίες να είναι προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Το μέγεθος της τράπεζας βοήθησε σημαντικά σ’ αυτή την προσπάθεια, καθώς γνωρίζουμε πολύ καλά τους πελάτες μας. Ας μην ξεχνάμε πως οι πλείστοι πελάτες έχουν μακροχρόνια συνεργασία με την τράπεζα και, συνεπώς, έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το πλαίσιο λειτουργίας τους και των ευκαιριών που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν άμεσα ή και μελλοντικά για να ανακάμψουν. 

Αρνητικά επιτόκια και ρευστότητα 

Ποιες άλλες προκλήσεις καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι τράπεζες;

Θα έλεγα πως η παρούσα περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική για τις τράπεζες. Παράμετροι που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών, όπως τα αρνητικά επιτόκια και η διαχείριση της πλεονάζουσας ρευστότητας, καθιστούν τις αποφάσεις για τα μελλοντικά τους βήματα ακόμα πιο δύσκολες. Οι οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται από τις τράπεζες για την ενίσχυση της κερδοφορίας τους και τη διοχέτευση της πλεονάζουσας ρευστότητας, θα πρέπει να βασίζονται στην αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που μπορούν να αναλάβουν. 

Η Κύπρος να καταστεί τεχνολογικό κέντρο 

Αυτή την περίοδο συζητείται έντονα η ανάγκη για διαφοροποίηση του μοντέλου ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας. Σε ποιους τομείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθεί η ανάπτυξη; 

Η Κύπρος θα πρέπει να επενδύσει στα δυνατά χαρακτηριστικά της, επιδιώκοντας την ενίσχυση συγκεκριμένων τομέων που παρουσιάζουν ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι για παράδειγμα οι τομείς της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και των logistics. Η χώρα μας διαθέτει κάποια ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων είναι και το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της με σχετικά χαμηλό εργατικό κόστος, ενώ παράλληλα, λόγω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, μπορεί να προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις αγορές της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, έχει τις προδιαγραφές να καταστεί ένα σύγχρονο τεχνολογικό κέντρο, μία προοπτική που η χώρα μας θα πρέπει να κυνηγήσει.

Ποιος είναι ο ρόλος μίας μικρής τράπεζας στην προσπάθεια προσέλκυσης νέων επενδύσεων; 

Πρωταρχικός στόχος της cdbbank είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και η συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου. Όπως ανέφερα, η τεχνολογία, η εκπαίδευση και τα logistics είναι τομείς – κλειδιά, με θετική προοπτική. Η προσαρμογή μας στα δεδομένα της πράσινης οικονομίας θα επηρεάσει άμεσα και τις χρηματοδοτήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει με τη σειρά τους να διαμορφώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Ευκαιρίες επίσης, παρουσιάζουν νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες που επικεντρώνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τα πράσινα επενδυτικά ταμεία. Σίγουρα, μια τράπεζα για να αποτελεί ελκυστική επιλογή θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα και με ευελιξία στις απαιτήσεις των πελατών της, να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και να έχει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό λήψης αποφάσεων, ο οποίος θα υποστηρίζεται από σύγχρονα συστήματα. 

FinTech: Εχθρός ή σύμμαχος; 

Κατά την άποψή σας οι fintech εταιρείες είναι εχθρός ή σύμμαχος για τις τράπεζες; 

Το FinTech ως όρος, αν και χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάποιες εταιρείες όπως τεχνολογίας, νεοφυείς επιχειρήσεις ή παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στον τομέα, θα έλεγα πως είναι περισσότερο χαρακτηρισμός τεχνολογιών, τις οποίες οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν και να ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους. Η χρήση των τεχνολογιών του διαδικτύου, του cloud και των νέων λογισμικών και κινητών τηλεφώνων, έχει επηρεάσει θετικά τις εργασίες των τραπεζών, αφού σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να παρέχονται αποτελεσματικά και με χαμηλό κόστος διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες. Θεωρώ συνεπώς πως το FinTech δεν είναι ούτε εχθρός, ούτε σύμμαχος για τις τράπεζες. Πιστεύω πως η πρόκληση γενικότερα για τις πιο παραδοσιακές τράπεζες της Κύπρου είναι να καταφέρουν να συνυπάρξουν με τους νέους παίκτες του χρηματοοικονομικού κλάδου. Άλλωστε, κάθε οργανισμός επιβάλλεται να συμβαδίζει με τις τάσεις και τις εξελίξεις που υπάρχουν στον τομέα που δραστηριοποιείται, εάν θέλει να παραμένει ανταγωνιστικός και επιτυχημένος. 

Τα ΜΕΔ εξακολουθούν να ταλανίζουν τον κυπριακό τραπεζικό τομέα. Πώς αντιμετωπίζει η cdbbank το ζήτημα αυτό; 

Από την αρχή της οικονομικής κρίσης και την κορύφωση του αριθμού των ΜΕΧ (Μη Εξυπηρετούμενων Χρηματοδοτήσεων) στην κυπριακή οικονομία το 2016, έγινε σημαντική προσπάθεια για τη διαχείρισή τους, η οποία και έχει εντατικοποιηθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Αναμφίβολα, η πανδημία και τα μέτρα που έχουν παρθεί, όπως για παράδειγμα η αναστολή εκποιήσεων, έχουν επηρεάσει τις προσπάθειες αυτές και επέδρασαν αρνητικά στην πραγματική οικονομία. Αξιολογώντας τις επιπτώσεις αυτές, προσαρμόσαμε τη στρατηγική μας, εντάσσοντας, παράλληλα με τις πιο παραδοσιακές πρακτικές, όπως οι αναδιαρθρώσεις, και άλλες λύσεις για την πιο άμεση διαχείρισή τους, δηλαδή της ανάκτησης χρεών. 

Η cdbbank στηρίζει την κοινωνία 

Αναφερθήκατε προηγουμένως στην εταιρική υπευθυνότητα. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η ενίσχυση του έργου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος από τη cdbbank; 

Η ανακούφιση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασικό πυλώνα του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί η cdbbank. Με το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα έχουμε μία πολύ ξεχωριστή και στενή σχέση και είμαστε πραγματικά περήφανοι που αποτελούμε έναν από τους κυριότερους συμμάχους του. Η cdbbank συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου εξειδικευμένου διαγνωστικού και ερευνητικού κέντρου παιδοογκολογίας στην Κύπρο, που αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος, στηρίζοντας τη λειτουργία του και την κάλυψη των αναγκών στελέχωσής του με επιστημονικό προσωπικό. Το έργο και η κοινωνική προσφορά του Ιδρύματος στον τόπο μας είναι ανεκτίμητη και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βάζουμε το δικό μας λιθαράκι στον αγώνα ενάντια στον παιδικό καρκίνο. 

 

Πηγή: Εφημερίδα Φιλελεύθερος

SIGN UP FOR ALL THE LATEST NEWS

NEWSLETTER

GET IN TOUCH

CONTACT INFORMATION

cdbbank currently operates two business centers, one in Nicosia and one in Limassol, facilitating quick and personalised service. Our Client Relationship Officers ensure that you receive high-quality service at all times and that all your banking needs are catered with professionalism and a personal approach.

CONTACT US TODAY