cdb bank logo | Bank on our experience

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΝΕΙ ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΦΟΣΙΩΜΕΝΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

CDBBANK: ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας του Covid-19 στην Κύπρο, η cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως), κινητοποιήθηκε άμεσα, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες της και τον μετριασμό των επιπτώσεων της πρωτοφανούς αυτής υγειονομικής κρίσης.

Πρώτιστο μέλημά της υπήρξε ασφαλώς η προστασία της υγείας του προσωπικού, των πελατών και των συνεργατών της καθώς και η ομαλή συνέχιση της διεξαγωγής των εργασιών της. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Τράπεζα προέβη στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του ιού, ανταποκρινόμενη παράλληλα στις ανάγκες των πελατών της.

Με «όπλα» την πελατοκεντρική και εξατομικευμένη προσέγγιση που διαχρονικά διέπει τη λειτουργία της, η cdbbank βρίσκεται ν σε συνεχή επαφή με τον κάθε πελάτη της ξεχωριστά, προσφέροντας κάθε δυνατή βοήθεια και καθοδήγηση. Την ίδια ώρα, η Τράπεζα προσαρμόστηκε με ευελιξία στα νέα δεδομένα, επιταχύνοντας τον ψηφιακό της μετασχηματισμό ενώ προχώρησε σε αναδιαμόρφωση υφιστάμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας  επίσης, το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων/υπηρεσιών της με νέες εξειδικευμένες  λύσεις.  

Ώθηση στην οικονομία μέσω της διοχέτευσης ρευστότητας

Ως ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός µε στοχευμένη επιχειρηματική κατεύθυνση, που στηρίζει με συνέπεια εδώ και έξι περίπου δεκαετίες τις τοπικές επιχειρήσεις, η cdbbank φρόντισε, από την πρώτη στιγμή, να παρέχει στους πελάτες της κάθε δυνατή διευκόλυνση με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους. Από την ίδρυσή της, το 1963,  μέχρι και σήμερα, η Τράπεζα προσφέρει ευκαιρίες χρηματοδότησης σε μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν σε υγιείς και βιώσιμους οργανισμούς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δύσκολης αυτής περιόδου, η Τράπεζα  επικεντρώνεται στη διοχέτευση ρευστότητας σε βιώσιμες αλλά και σε νεοφυείς επιχειρήσεις, συνεχίζοντας την παροχή νέων χρηματοδοτήσεων σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, πάντα με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας του τόπου. Παράλληλα,  προχωρεί σε αναδιαρθρώσεις δανείων αλλά και στην παραχώρηση πρόσθετων ελαφρύνσεων για όσους δανειολήπτες επηρεάστηκαν και εξακολουθούν να επηρεάζονται αρνητικά από την πανδημία.

Παρά το γεγονός πως ο τραπεζικός τομέας βρίσκεται σήμερα ενώπιον σοβαρών και ουσιαστικών προκλήσεων, ο ρόλος του είναι καταλυτικός  στον επανασχεδιασμό της κυπριακής οικονομίας, ώστε αυτή να  καταστεί πιο σύγχρονη, βιώσιμη και ανταγωνιστική. Προς αυτή την κατεύθυνση, η cdbbank εστιάζει στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε τομείς που μπορούν να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η υψηλή τεχνολογία.

Πολυεπίπεδη ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών

Μεγάλο στοίχημα για τη cdbbank τον τελευταίο χρόνο αποτέλεσε η ψηφιακή ετοιμότητα, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών και τη διατήρηση ποιοτικής εξυπηρέτησης ήταν η άμεση και αποτελεσματική υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η Τράπεζα κατάφερε να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία και τις αυξημένες καθημερινές ανάγκες των πελατών της. Σε αυτό συνέτεινε το γεγονός πως τα προηγούμενα χρόνια προέβη σε σημαντικές επενδύσεις για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της.

Επιπρόσθετα, προχώρησε σε πολυεπίπεδες αλλαγές, ενισχύοντας την υπηρεσία eBanking, αναβαθμίζοντας υφιστάμενες ψηφιακές λειτουργίες και εισάγοντας παράλληλα καινούριες, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της τραπεζικής εμπειρίας, αλλά και την ευρύτερη διευκόλυνση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων της χώρας. Ενδεικτικά, η Τράπεζα εισήγαγε, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία αυτοματοποιημένης διαχείρισης μισθοδοσίας, καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας μαζικών πληρωμών με διαφορετικούς συνδυασμούς υπογραφών και δεδομένων, ακόμα και με διαφορετικές ημερομηνίες εκτέλεσης. Παράλληλα, η Τράπεζα προέβη σε αναβαθμίσεις που καθιστούν τις διαδικτυακές πληρωμές με κάρτα πιο ασφαλείς από ποτέ, προστατεύοντας  έτσι ακόμη περισσότερο τους πελάτες της κατά τη διεκπεραίωση των συναλλαγών τους. Η cdbbank επένδυσε ακόμη στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, δίνοντας έμφαση σε εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς.

Στο επίκεντρο η κοινωνική υπευθυνότητα  

Την ίδια ώρα, επιδεικνύοντας ισχυρό αίσθημα ευθύνης, η cdbbank παρέμεινε προσηλωμένη στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, με σκοπό την ανακούφιση των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων και ιδιαίτερα των παιδιών κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο.

Ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός, η Τράπεζα επικεντρώνεται διαχρονικά στην στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Αποτελώντας σύμμαχο του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος και αρωγό του πρώτου εξειδικευμένου διαγνωστικού και ερευνητικού κέντρου παιδοογκολογίας στην Κύπρο, η cdbbank συνέδραμε στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου στηρίζοντας με συνέπεια εδώ και τέσσερα χρόνια τον αγώνα που διεξάγει ενάντια στον παιδικό καρκίνο και τη λευχαιμία.

Πάντα στην πρώτη γραμμή

Παρακολουθώντας στενά και αναλύοντας σε βάθος όλες τις εξελίξεις, η Τράπεζα επαναξιολογεί διαρκώς τους στρατηγικούς της σχεδιασμούς, προκειμένου να προσφέρει τις βέλτιστες χρηματοοικονομικές λύσεις, δίνοντας ώθηση στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα και με στόχο να καταστεί η πρώτη επιλογή για επιχειρηματικούς και θεσμικούς πελάτες, η Τράπεζα βρίσκεται σήμερα δίπλα σε στρατηγικούς επενδυτές και στον Κύπριο επιχειρηματία, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο φάσμα στοχευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών και προϊόντων εταιρικής, επενδυτικής και διεθνούς τραπεζικής.

Με ξεκάθαρο όραμα που διέπεται από τις αρχές της πελατοκεντρικότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας και βασισμένη στην εμπειρία που απορρέει από τη μακρόχρονη πορεία της, η cdbbank φιλοδοξεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επικεντρώνεται ακόμη, στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια, τη διαφάνεια και την καινοτομία και το οποίο θα έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία ευρύτερα.

 

Published on Eurokerdos Magazine (Issue 211) 

 

SIGN UP FOR ALL THE LATEST NEWS

NEWSLETTER

GET IN TOUCH

CONTACT INFORMATION

cdbbank currently operates two business centers, one in Nicosia and one in Limassol, facilitating quick and personalised service. Our Client Relationship Officers ensure that you receive high-quality service at all times and that all your banking needs are catered with professionalism and a personal approach.

CONTACT US TODAY